Dec 20, 2008

Surah An Nisaa' Ayat 110

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, nescaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisaa': ayat 110)

adakah dosa akibat maksiat yang disabitkan dengan hukuman Hudud boleh juga diampuni Allah setelah Taubatan Nasuha?.

alJawab:

Tafsir Ibn Kathir:

Dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibn Abbas ketika mentafsir ayat ini bahawa Allah mengampuni semua dosa baik kecik atau besar, hatta dosanya sebesar langit dan bumi atau sebesar gunung-ganang. [disahihkan Syaikh Ahmad Syakir, tafsir Tobari, atsar no 10424]

Juga dari Imam Ahmad dari hadith riwayat Abu Bakr asSiddiq ra," mana-mana musli yang terjebak dengan dosa, selepas itu mengambil wudhu' kemudian solat dua raka'at lalu memohon keampunan, niscaya diampuninya, kemudian Nabi saw membaca ayat ini dan ayat 135 dalam surah Ali Imran." [ dinilai sahih oleh pentahqiq Daar Ibn Haitham atas tafsir Ibn kathir]

sekian

0 comments:

Post a Comment