Jan 21, 2009

Albani vs Muslim

Hadis : Nabi SAW bersabda : ''Allah SWT berfirman bahwa 'Aku akan menjadi musuh dari tiga kelompok orang :

1). Orang yang bersumpah dengan nama Allah namun ia merusaknya,
2). orang yang menjual seseorang sebagai budak dan memakan harganya,
3). Dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja dan mendapat secara penuh kerja darinya (sang pekerja -pent) tetapi ia tidak membayar gajinya

(HR. Bukhori no. 2114 -versi bahasa arab, atau lihat juga versi bahasa inggris 3430 hal. 236).
Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini dhoif dalam 'Dhoif Al-Jami' wa Ziyadatuhu', 4111 no. 4054'. Sedikitnya apakah ia tidak mengetahui bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhori dari Abu Hurairah ra.

Hadis : 'Kepercayaan paling besar dalam pandangan Allah pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang tidak mengumumkan rahasia antara dirinya dan istrinya'

(HR. Muslim no. 124 dan 1437).
Al-Albani menyatakan bahwa hadisini 'Dhoif' dalam 'Dhoif Al-Jami' wa Ziyadatuhu, 2192 no. 1986'. Sekalipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud.

ape komen ahli panel??ini risalah email yg saya dapat..

************
Abu_Umair
Panel Feqh

بسم الله
والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد

HADIS PERTAMA:
Penilaian Albani terhadap hadis ini pun berbeza-beza dalam kitab2nya.
-Dalam Irwa' al-Ghalil (1489) beliau berkata: "Hasan atau hampir kepadanya".
-Dalam kebanyakan kitabnya menDHOIFkan hadis ini seperti Dhaif Ibn Majah (no: 482), Dhaif Jamik (no: 2575).

Kenapa Beliau Mendhoifkannya?
Kerana bersandarkan kepada sanad Bukhari itu sendiri yg terdapat di dalamnya perawi bernama YAHYA BIN SULAIM. Diperselisihkan kedudukannya dalam periwayatan. Sebilangan salaf menDHOIFkannya.

Jawapan:
1) Secara umum, kitab Sahih Bukhari telah diterima oleh umat sebagai kitab sahih. Dan seluruh muslimin telah ijmak menerima kitab ini sebagai kitab sahih.

2) Perbuatan Imam Bukhari memasukkan hadis ini dengan sanad ini dalam kitab Sahihnya menunjukkan beliau menerima periwayatan Yahya Bin Sulaim.

3) Sesetengah muhadditheen (spt: Nasaie, al-Sajiy) menDHOIFkan Yahya secara taqyid, bukan mutlaq. iaitu apabila dia meriwayatkan daripada Ubaidullah Bin Umar al-Umari. Sedangkan hadis Bukhari ini, bukan daripada riwayat Ubaidullah itu.

......................................
HADIS KEDUA:
Beliau mendhoifkan hadis ini dalam beberapa karangan beliau seperti: Irwa' Ghalil 7/74, katanya: riwayat Muslim dan lain-lain, dan terdapat kecacatan padanya (ma'lul). Begitu juga dalam Adab Zifaf m/s 70.

Kenapa beliau mendhoifkannya?
Bersandarkan kepada sanad Muslim itu sendiri, iaitu terdapat perawi bernama Umar bin Hamzah al-Umary.
Dalam Taqrib: dhaif.
Dalam Lisanul Mizan: Dinilai Dhoif oleh Yahya bin Maien dan Nasaie.
kata Imam Ahmad: Hadis2nya munkar.

Kata Albani: Sehingga sekarang aku tidak mendapati suatu yg boleh menguatkan (menaik taraf) status hadis ini.

rujuk: Adab Zifaf oleh Albani m/s 70.

Jawapan:
1) Secara am, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah kitab Sahih yg diterima oleh seluruh org Islam spnjang zaman.

2) Dalam ghunyatul Muhtaj (Khatm Sahih Muslim) oleh Sakhawi, beliau menukilkan Muslim berkata: "Aku memasukkan dalam kitabku ini (Sahih), apa yg mereka IJMAK ke atasnya".

3) Berkenaan perawi yg dikatakan dhoif, sebenarnya ada perselisiahan padanya. Perbuatan Muslim memasukkan hadis ini dalam Sahihnya menunjukkan beliau menerima periwayatan beliau.

Wallahu A'lam.

0 comments:

Post a Comment